Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową jednostką kultury województwa małopolskiego, której organizatorami są Województwo Małopolskie, Gmina Kraków, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Celem Instytutu jest zachowanie, promowanie oraz twórcze rozwijanie duchowego i naukowego dziedzictwa Ojca Świętego, w szczególności dotyczącego dialogu między religiami i kulturami.

Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe: „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Małopolskie Dni Jana Pawła II” i „Oblicza dialogu”. Jest organizatorem koncertów, imprez masowych, produkcji i projekcji filmowych. Prowadzi programy dla dzieci i młodzieży: warsztaty edukacyjne, lekcje tematyczne, gry miejskie i konkursy. Aranżuje duże wystawy plenerowe, eksponowane w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Instytucja prowadzi także samodzielną działalność wydawniczą. Posiada bibliotekę, której bogate zasoby udostępniane są wielu czytelnikom. Redaguje portal społeczno-informacyjny franciszkanska3.pl, platformę multimedialną santojp2.pl oraz oferuje wirtualne wycieczki po miejscach w Małopolsce związanych z Ojcem Świętym – tusiezaczelo.pl. W ramach roku szkolnego placówka prowadzi Akademię Rodzinną, której program warsztatów tematycznych, spotkań i konkursów łączy dzieci i rodziców przy wspólnej niedzielnej zabawie.