Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

Konkurs trwa 45 minut, ma formę testu jednokrotnego wyboru, składa się z 40 pytań. O zwycięstwie decyduje poprawność odpowiedzi oraz czas
wypełnienia testu (więcej w zakładce regulamin).

 

Imię i nazwisko:
Adres email:
Nazwa szkoły: