Regulamin Quizu: „Rodzina św. Jana Pawła II”

Regulamin quizu„Rodzina św. Jana Pawła II”  I. Postanowienia ogólne. 1. Quiz „Rodzina św. Jana Pawła II”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej...

Regulamin Quizu: „Nasza Niepodległa”

I. Postanowienia ogólne.1. Quiz „Nasza Niepodległa”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o...

Regulamin „Quiz Jan Paweł II – Czy wiesz, że?”

I. Postanowienia ogólne. 1. „Quiz Jan Paweł II – czy wiesz, że?”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem. 2. Celem Quizu jest popularyzacja...